Bestilling bedrift

Om du har rester fra dugnad, hageavfall, avfall etter oppussing, skrot eller annet diverse avfall som du vil kvitte deg med? Vi kan hente og kjøre ditt avfall til gjenvinning, slik at du slipper. Vi henter og kaster all type avfall.

  Velg containertype:
  Velg tømmingsintervall:
  FastSporadisk
  Antall avfalldunker?
  Skal ikke ha12345
  Størrelse på avfalldunk(er)?
  Skal ikke ha160 liter200 liter
  Utleveringsdato: