Bestilling privat

Om du har rester fra dugnad, hageavfall, avfall etter oppussing, skrot eller annet diverse avfall som du vil kvitte deg med? Vi kan hente og kjøre ditt avfall til gjenvinning, slik at du slipper. Vi henter og kaster all type avfall.

Avfallsdunker for spesialavfall.

    Velg containertype:
    Ønsker du i tillegg en avfallsdunk til spesialavfall?
    NeiJa, 160 literJa, 200 liter
    Utleveringsdato:
    Innhentingsdato: